Välkommen till Juridik 1000, vi har över 20 års expertis

Vad kostar det?

Alla våra kunder och ärenden är olika och skiljer sig från varandra. En stor del av det arbete som våra jurister utför består därför i att sätta sig in i just er situation, vilket är den kanske enskilt viktigaste delen för att kunna erbjuda en skräddarsydd lösning med bästa resultat. Juridik 1000 är flexibla gällande betalning och ett fastpris kan bestämmas med kunderna beroende på ärendet innan ärendet inleds alternativet är att vi tar timpris för den tid det tar att utföra ert ärende från början till slut, vilket innefattar rådgivningsmöten, telefonsamtal, e-post, utredningsarbete, upprättande av handlingar, färdigställande med mera. 

Arvoden

Vissa juridiska tjänster kan du dock köpa till ett fast pris – som till exempel överklaganden upprättande av testamenten, samboavtal och framtidsfullmakter. Fast pris gäller inte för de ärenden som är mer omfattande och kräver mer juridisk hjälp. I sådana fall betalar du oss per timme. Timpriset kan variera och bestäms innan. Kontakta oss gärna för aktuellt pris.

I många fall finns det möjlighet till stöd för att täcka kostnaderna som uppstår – antingen genom ditt försäkringsbolag (rättsskydd) eller också genom statlig rättshjälp. Vi hjälper dig givetvis med din ansökan om rättsskydd och rättshjälp. Vill du veta mer finner du information nedan.

Rättsskydd

När Du anlitar en jurist i en juridisk tvist kan det finnas möjlighet för dig att använda det rättsskydd som ingår i de flesta hemförsäkringar. Om du blir beviljad rättsskydd kommer försäkringsbolaget att stå för en viss del av juridiska kostnaden. Ett flertal försäkringsbolag står för 80 % av kostnaderna. Om rättsskydd kan beviljas är beroende av hur hemförsäkringen ser ut och vilken ekonomisk situation den sökande befinner sig i. Vi på Juridik 1000 utreder vilka möjligheter som finns åt dig.

 

Rättshjälp

Rättshjälp innebär att du som privatperson kan få hjälp från staten att betala delar av kostnaden för ditt juridiska biträde om du inte har de ekonomiska förutsättningarna. Det är dina ekonomiska förhållanden samt vilken typ av tvist det handlar om som styr om du kan få rättshjälp eller inte. En förutsättning för att beviljas rättshjälp är som regel att du haft en timmes juridisk rådgivning hos den jurist som ska handlägga ditt ärende. Om ett positivt beslut meddelas angående din rättshjälpsansökan anges samtidigt hur stor del av kostnaderna som du behöver betala. Kostnaden för den inledande rådgivningen (en timme) får du som regel bekosta själv.

Om inte rättsskydd eller rättshjälp beviljas

Om varken rättsskydd eller rättshjälp beviljas för klienten måste klienten bestämma om det finns ekonomiska förutsättningar att bekosta det juridiska arbetet med egna medel. I sådana fall erbjuder vi betalningen genom delfakturor eller en avbetalningsplan.