Välkommen till Juridik 1000, vi har över 20 års expertis

Socialrätt

Har kommunen tvångsomhändertagit dina barn eller ansökt om förvaltarskap? Tvångsvårdas du för missbruk eller psykiskt ohälsa mot din vilja? Då kan du anlita oss som offentligt biträde utan kostnad!

Översikt

Socialrätten är en del av förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten är en del av det svenska rättssystemet som handlar om myndigheternas skötsel och förvaltning av mål och ärenden mellan myndigheter och enskilda medborgare. Inom en viss del av socialrätten som kallas LVU, LPT och LVM, representerar man den enskilda medborgaren mot myndigheter som hävdar att fortsatt vård eller omhändertagande behövs för enskilda personer.
Tvångsvård och omhändertagande är extrema åtgärder som staten kan vidta mot en individ, därför är det viktigt att se till att personen är väl företrädd. Då domstol handlägger frågor om tvångsvård, ordnar de ett offentligt biträde för den personen som åtgärden avser. Offentligt biträde är en kostnadsfri juridisk hjälp, där staten betalar för alla kostnader. Ett offentligt biträde ska tillvarata klientens intressen, ge råd och stöd under processen. Den enskilde har möjlighet att uttrycka önskemål angående valet av offentligt biträde och kan också anlita oss för att representera dem.

Kom igång

Omhändertagande av barn

Föräldrarnas ansvar är avgörande för att säkerställa att barnet växer upp i en trygg och hälsosam miljö. Men det finns också ett övergripande ansvar från socialtjänsten att säkerställa att detta sker. När socialtjänsten får signaler om att ett barn är i fara, är det deras skyldighet att undersöka och utreda vad som behövs för att hjälpa barnet.

Juridik 1000 AB är specialister inom området socialrätt och har lång erfarenhet av att företräda barn, ungdomar och föräldrar i ärenden som rör tvångsomhändertagande med hjälp av Lagen om vård av unga (LVU). Vi hjälper våra klienter att förstå och navigera det komplicerade juridiska landskapet och arbetar hårt för att skydda deras rättigheter och intressen