Välkommen till Juridik 1000, vi har över 20 års expertis

Migrationsrätt

Översikt

Migrationsrätt är samlingsbegreppet för det område inom juridiken som handlar om utländska medborgares rätt att stanna i Sverige. Migrationsrätten innefattar bland annat asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd och medborgarskap, för att nämna några. Juridik 1000 AB företräder människor i asylärenden och arbetar dagligen med migrationsrätt och migrationsfrågor.

Har du frågor gällande visum, tillfälligt & permanent uppehållstillstånd, medborgarskap eller någon annan rådgivning gällande ditt ärende?

Kontakta oss för mer info, vi erbjuder alltid en tolk som talar samma språk som klienten.

%

Nöjda kunder

Viktiga delar inom migrationsrätt

Asyl

Om du är på flykt från krig, konflikt, miljökatastrof eller förföljelse på grund av nationalitet, ras, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp så har du rätt att söka asyl i Sverige.
När du söker asyl har du som regel rätt till ett offentligt biträde som hjälper dig att ansöka om asyl och kommunicera med Migrationsverket, samt hjälpa dig med den juridiska informationen du behöver. Du har rätt att själv föreslå offentlig vem du vill ha som biträde utan kostnad. Juridik 1000 har stor erfarenhet av att arbeta med såväl vuxna asylsökande som med ensamkommande barn som söker asyl i Sverige.

Uppehållstillstånd

Oavsett om du vill söka uppehållstillstånd för dig själv för en familjemedlem som befinner sig i ett annat land så kan du få hjälp av oss. Några skäl som kan vara grund för tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige är arbete, studier eller möjligheten att återförenas med en nära anhörig.

Arbetstillstånd

När du vill arbeta i Sverige men inte har medborgarskap i något av EU/EES-länderna eller Schweiz så behöver du ett arbetstillstånd. Vi guidar dig rätt i reglerna och hjälper dig att söka rätt typ av arbetstillstånd. Vi kan även biträda arbetsgivare som vill anställa utländsk arbetskraft.

Kom igång

Starta med en kostnadsfri konsultering